Trung Tâm Yoga Tại Nhà

Chuyên cung cấp Giáo Viên Dạy Yoga cho các Công Ty, Nhà Riêng, Trung Tâm…

Hotline: 00971 525 048

Fanpage: https://www.facebook.com/yogatainha/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCk5xPlGiZoToV3LcyAfSjqw

Các Công Ty đang sử dụng dịch vụ của Trung Tâm Yoga Tại Nhà: Mobifone, Pepsi, Cocacola, Liên Á, Bosch, Manulife..

 

Các Video của Trung Tâm Yoga Tại Nhà

Vinyasa, Trị Liệu, Chuỗi Chào Mặt Trời, Chuỗi Chào Mặt Trăng, Vận Động, Ashtanga, Hatha, Thiền, Yoga là gì?

Vinyasa Yoga là gì

#Video Yoga Tại Nhà

Yoga Trị Liệu (Therapy) là gì

#Video Yoga Tại Nhà

Chuỗi Chào Mặt Trời (Satyananda Yoga) là gì

#Video Yoga Tại Nhà

Chuỗi Yoga Chào Mặt Trăng (Moon Series) là gì

#Video Yoga Tại Nhà

Yoga Vận Động (Dynamic yoga) là gì

#Video Yoga Tại Nhà

Ashtanga Yoga là gì

#Video Yoga Tại Nhà

Hatha Yoga là gì

#Video Yoga Tại Nhà

Thiền Là Gì- Tập Thiền Tại Nhà

#Video Yoga Tại Nhà

Yoga Là Gì

#Video Yoga Tại Nhà